เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา สายการบิน Maya Airlines ที่ชนะเลิศจากการประกวดแผนการตลาดภายในงาน Airline Marketing Mart | Summer 2010
ของกระบวนการวิชาการตลาดสายการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จำนวนทั้งหมด 12 สายการบิน
ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การสำรองที่นั่ง และกระบวนการผลิตอาหารของครัวการบิน
โดยมีตัวแทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และโฆษณา สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัทบางกอกแอร์แคเทอร์ริ่ง จำกัน และ อ.ภาคภูมิ ๓มิเกียรติศักดิ์ ให้การต้อนรับ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/