เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก WU-ZHOU University ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน
โดย ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/