คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติและถวายพานพุ่มดอกมะลิแด่ผู้แทนพระองค์
ณ วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551