วันที่ 15 มีนาคม 2553 ศูนย์หัวหินจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดนเชิญวิทยากรจากสถาบัน ด็อกเตอร์พี อบรมในรูปแบบ ทอล์คโชว์ 
  เรื่อง “ประสิทธิภาพ มิตรภาพและความสุขในการทำงาน”

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/