“ นักศึกษา ชมรมคนค่ายอาสาพัฒนา ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์ และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรม  วันฟื้นฟูศิลธรรมโลก เด็กดี v-star ครั้งที่ 4  ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2552
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สร้างสรรค์เยาวชนผู้นำต้นแบบที่ดีของสังคม และประเทศชาติ  “
00000000000

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/