คณะตัวแทนนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยออแกไนส์  จำกัด
 ทำกิจกรรมคุมเกมส์ ,แจกเอกสาร ณ ร้านปลาทู ,วัดห้วยมงคล และแต่งกายย้อนยุคต้อนรับที่โรงแรมอนันตรา
ในงานเลี้ยง ของคณะผู้บริหาร ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/