เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2551 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมงานเทศการพาเหรดรถโบราณ แห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2551
ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลาหัวหิน
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/