เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ีู้ศึกษาดูงาน โดยมี ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง