เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00-13.00 น. ณ ห้อง Mock up บมจ.ธนาคารกสิกรไทยได้จัดสอบข้อเขียน
ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเข้าทำงานกับธนาคารในตำแหน่งต่างๆ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/