เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการทำพิธีขึ้นศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าดึก NB โดยมีท่าน ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานในพิธี