เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นำโดย ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ อาจารย์,เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์