เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ศูนย์หัวหิน จัดการประุชุมผู้ปกครอง นักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-จีน
โครงการ 2+1 โดยดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานในการประชุม มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/