เมื่อ ในวันที่ 22 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และได้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีท่าน ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประท่านในการประชุม และภาพบรรยากาศภายในงาน