เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 สายการบิน Nas air  ได้เข้ามาทำการคัดเลือกลูกเรือจำนวน 10 ตำแหน่ง ณ. ศูนย์หัวหิน
และใช้ศูนย์หัวหินเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ ในการเป็นลูกเรือ โดยมีอาจารย์ DIAA และอาจารย์ศิริพร เป็นผู้แทนจาก
สายการบิน Nas air เป็นผู้คัดเลือก และมี อ.พนารัตน์ อ.มัลลิกา เข้าสังเกตการณ์

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/