ในวันที่ 11 มีนาคม  2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ
ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวีตั้งแต่เวลา 14.05-14.45 น.
เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ในเรื่อง การศึกษาส่งออก และ การศึกษาข้ามชาติ แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้เข้าใจถึงจุดเด่น และ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในแนวทางของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เป็นอย่างดี และในครั้งนี้ได้มีการตอบรับจากผู้ชมทั่วไปเป็นอย่างดีี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/