เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจึงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาศที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ( 5 ธันวาคม 2555)

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/