เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
เข้าศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
และมีข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและมีนักเรียนที่เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/