เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา จำนวน 15 คน
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน โครงการ 2+1 และ โครงการ 2 เดือน
 ณ เมืองอู๋โจว มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/