เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และได้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีท่าน ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประ่ธานในการประชุม และภาพบรรยากาศภายในงาน