โรงแรม Intercontinental Hua Hin Resort ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของโรงแรม

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง Mock up

โดยนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/