เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมการ เดิน เฉลิมพระเกียรติ
 ในเขตเทศเมืองหัวหิน ในโครงการ ''จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ''
 อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้า หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ