นักศึกษาศูนย์หัวหิน เข้าร่วมอบรมเพื่อปฏิบัติงานจุดตรวจผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2552 - 8 พฤษภาคม 2552

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/