มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดแสดงการเต้น B-Boy  BATTLE OF YEAR THAILAND 2008
และได้ชมการแสดงจาก B-BOY อันดับ 5 ของโลก ณ ห้อง Mock up