เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2554 นักศึกษาศูนย์หัวหิน สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ภาคพื้นดิน ของสายการบิน โอเรียนไทย จำนวน 72 คน ได้เข้ารายงานตัว ณ สนามบินดอนเมือง โดยมี ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลของสายการบิน ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศน์  พวกเราชาวศูนย์หัวหิน ขอแสดงความยินดี เป็นอย่างยิ่ง

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/