ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจีนจากสถาบันการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี โดยมีดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/