วันที่ 24 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมเป็นวิทยากรการจัดอบรมและทำกิจกรรมนันทนาการ
เข้าค่าย TUTOR O-NET ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 220 คน ในวันที่ 24 มกราคม 2552 ณ. วัดเขาเขียว
  เพื่อช่วยให้นักเรียนในพื้นที่เก็บเกี่ยวความรู้ในการทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/