เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 นำโดยผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะตัวแทนโรงเรียนต่างๆ เพื่อรับนักศึกษาจีน ประกอบด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม,โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์,โรงเรียนวิเชียรมาตุ,โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ภายใต้ชื่อโครงการบริการวิชาการสอนภาษาจีน ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสอนของโรงเรียนมัธยมและเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์การสอนให้กับนักศึกษาในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีน
ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มอบเงินให้กับโรงเรียนสุโขทัยและโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวนเงินโรงเรียนละ  10, 000 บาท และข้าวหอมมะลิสวนดุสิต โรงเรียนละ 16 ถุง  เพื่อมอบให้แด่นักเรียนและครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/