วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 52 ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมซ้อมรับปริญญา ของบัณฑิตใหม่ ภาคปกติ / ภาคสมทบ
และมหาบัณฑิต พร้อมกับกิจกรรมนัดพบแรงงานจากบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท Six Senses Spas
บริษัท Bangkok Flight Service (BFS) , International Education Exchange Thailand (IEE) ,
โรงแรม NishaVilla และ บริษัทในเครือกิจ ดิเวลล็อปเม้นท์ ฯลฯ ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
และกำลังจะจบศึกษาเข้ารับการแนะแนวอาชีพและสนใจสมัครงานเป็นจำนวนมาก

 


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/