ศูนย์หัวหินนำนักศึกษา ร่วมงานกิจกรรมโปรยเมล็ดพันธ์ตามโครงการต้นไม้รอบบ้านพ่อ
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่ อำเภอหัวหิน ปราณบุรี และกุยบุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2553
 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน เวลา 8.00 น.

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/