เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน เข้ามอบแจกันดอกไม้
ให้กับพล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา ผู้บัญชาการเฉพะกิจทหารอากาศ และคณะเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ณ. ท่าอากาศยานหัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/