เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน อาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษา
หอพักบ้านคุณแม่ ร่วมกันทำบุญหอพัก โดยนิมนต์พระ 9 รูปสวดมนต์ฉันเพลและถวายสังฆทาน
ในวันดังกล่าวเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาหอพักบ้านคุณแม่ก่อนสอบปลายภาค


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/