วันที่ 19 กันยายน 2552 ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ได้ไปส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาทางด้านภาษาจีน และแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ไทย-จีน
ณ มลฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/