โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย Fonty University
ประเทศNetherlands และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนFontys University
ประเทศ Netherlands เพื่อการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม โดยนักศึกษาทั้ง 6 คนจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน 40 คน มีทั้งการสอนภาษา Dutch เพิ่มเติมให้กับกลุ่มนักศึกษา และการสอนภาษาไทย ให้กับนักศึกษาจาก Fontys University ด้วย กิจกรรมต่างๆ
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/