มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25551 และภาพบรรยากาศภายในงาน