จากโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน
กับมหาวิทยาลัยFontysประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
และทางมหาวิทยาลัยFontys โดย Mr. John G.L. van Lare ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชีย ของมหาวิทยาลัยFontys ได้นำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการช่วยเหลือโครงการด้านการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
และการจัดหากลุ่มนักศึกษาที่เหมาะสมโดย Mr. Fabial E.R. Girod ในการนี้ได้มีการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอโครงร่างหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสายการบิน (ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทำโครงสร้างและรายละเอียดการอบรม)ที่จะนำมาใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษ ตลอด5เดือน ตามโปรแกรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าว

 

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/