เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 เวลา 14.05-14.50 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญให่เข้าร่วม..รายการบ่ายนี้มีคำตอบ..อสมท ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9  โดยมี ดร.สุรพลศิริเศรษฐผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตศูนย์หัวหินเป็นวิทยากรและอาจารย์จากสายการบินต่างๆเช่น อ.ธนบูลย์ พรหมพรต อ. สุลัยมา กรีมี อ. มลวดี สัจญาณไพศาส ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาธุรกิจการบินโกอินเตอร์