บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ Student Channel ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติจัดทำสกู๊ปสาขาธุรกิจการบิน ณ ห้องMock up (ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสาขาธุรกิจการบิน)
ทั้งนี้ทางรายการได้สัมภาษณ์ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศุนย์หัวหิน และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เพื่อเผยแพร่ในรายการ Student Channel ช่วงห้องแนะแนว และออกอากาศในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 เวลา 11.00 น.


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/