เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องNB3 ศูนย์หัวหินจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้(km)เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 โดยพันตรี สุรพศ ทวีศักดิ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/