มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ สำหรับสัปดาห์นี้จัดที่ พิพิธภัณฑ์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อร่วมกิจกรรมประกอบวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนพร้อมทั้งแวะชมทัศนียภาพที่ด่านสิงขรชายแดน ไทย- พม่า
 ก่อนที่จะเดินทางกลับที่พัก ควบคุมดูแลโดย นายธิติธรรม พลรบ และ นายนิติพันธ์ สำราญอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/