ศูนย์หัวหินรับการตรวจภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ( 1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 )
ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/