เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผอ.ศูนย์หัวหิน
และคณะนักศึกษาVIP ร่วมนำนักศึกษาโครงการ 2+1 รุ่นแรกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีน
บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีผู้ปกครองร่วมส่งนักศึกษาเป็นจำนวนมาก


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/