เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2555 โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ที่บ้านประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 52 คน และในวันดังกล่าวมีการจับฉลากรางวัลของขวัญปีใหม่ 2555 ด้วย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/