พิธีลงนามความเข้าใจร่วมกันสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน
กับมหาวิทยาลัยFontysประเทศเนเธอร์แลนด์

ในการนี้ได้ให้การต้อนรับ Mr. John G.L. van Lare ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชีย ของมหาวิทยาลัย Fontys  โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน พร้อมทั้งอาจารย์และบุคลากร โดยมีรายละเอียดโครงการในด้านความร่วมมือสำหรับการส่งเสริมนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ให้มีโอกาส เดินทางเพื่อเข้าร่วมศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันซึ่งไม่เสียค่าเรียนตลอดโปรแกรม 5 เดือน  รวมทั้งการตั้งโครงการอื่นๆเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาในอนาคตของนักศึกษาและบุคลากร

ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากการต้อนรับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Fontys 6ท่าน เพื่อการทำกิจกรรมกลุ่มทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที่ ตลอด 10 สัปดาห์ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 และทางศูนย์หัวหินมีความคาดหวังจากโครงการที่จะสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ต่อไป

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/