วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 พันตรีสุรพศ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์หัวหินฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองคลัง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 15 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเงิน
และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำกระบวนการการปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/