เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2555 ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นำคณะนักศึกษาไทยหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 21 คน ไปส่ง ณ. มหาวิทยาลัยวู๋โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/