โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน ในเขตภาคใต้ วันที่ 6-21 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ 20 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะครูแนะแนว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 10 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ " เราความทำดี ด้วยหัวใจ "วันที่ 5 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 2 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัด โครงการ JobFair สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน วันที่ 1 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ “ตูนบอดี้สแลม” พร้อมทั้งบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว วันที่ 30 พฤสจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2560
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการชี้แนวเขตที่ดินเพื่อยืนยันแนวเขตที่ดินตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ ม.ราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  ผอ.กองอาคารสถานที่ และคณะ พร้อมกับผู้แทนกองทัพอากาศ กองบิน 5 เพื่อชี้แนวเขตเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
  สายการบิน Korean Air ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่น้องด้านธุรกิจการบิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิส รายการ WTA EA Hua Hin Championship 2017 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
  อบรมการใช้บริการห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
  กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายในงาน “บลูพอร์ต ฟลูมูนเติมสุข” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
  พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม “ เดิน รำ ร้องด้วยใจถวายพ่อหลวง ร.๙” วันที่ 13 ตุลาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ วันที่ 13 ตุลาคม 2560
  บริษัทแบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด ( BAGS) รับสมัครงานและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานบริการภาคพื้น วันที่ 25 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 23 กันยายน 2560
  กิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ค้นหา ดาว เดือน และ ดาวเทียมประจำปีการศึกษา 2560 วันที่22 กันยายน 2560
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2560 วันที่ 14 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี วันที่ 8 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง วันที่ 6 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีไหว้ครู – ครอบครู ดนตรีไทย-นาฎศิลป์ไทยและดุริยาง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบดินทรเดชา วันที่ 25 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 10-23 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 10 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560
  อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษา ศูนย์ หัวหิน ร่วมประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 5,000 ดอก วันที่ 7 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินเข้าร่วมกิจกรรม “ รวมน้ำใจสู่นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ครั้งที่ 21 ” วันที่ 6 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน  ขอเชิญร่วมบริจาคปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน วันที่ 2-12 สิงหาคม 2560
  ประชุมบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนวิชาการ  สายบริการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 กรกฏาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสัมมนาหัวข้อ " Beyond the wingsรู้ให้จริงก่อนบินได้ " วันที่ 22 กรกฏาคม 2560
  การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2559 วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เที่ยนพรรษา วันที่ 6 กรกฏาคม 2560
  การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจาก Aichi Bunkyo University วันที่ 27 มิถุนายน 2560
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา หัวข้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
  ศูนย์ลำปาง และ ศูนย์หัวหิน ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล และ เตรียมความเอกสารต่างๆ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้นที่ โรงแรมวรบุระ หัวหิน วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด วันที่ 13 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์ True Sansom HuaHin Cup 2017 วันที่ 12 มิถุนายน 2560
  ประชุมชี้แจงกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบและจัดทำสัญญาจ้างให้กับบุคลากร วันที่ 10 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินเข้าร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมงานวันคล้ายสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบปีที่ 56 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 5 มิถุนายน 2560
  บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง)คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / ส่วนงาน วันที่ 2 มิถุนายน 2560
  อบรมการจัดการเรียนสอน Smart Classroom ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน และ นักศึกษา วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560
  อาจารย์ประจำ ศูนย์หัวหิน เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ประชุมคณะอำนวยการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวาง พวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
  กิจกรรม ผู้นำนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ศิลปะป้องกันตัว วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้อนุมัติ ให้จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 นั่ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการ " บรมกษัตริยาธิราช " วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติเข้ารับการสัมภาษณ์งาน โดยบริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จํากัด วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนและฝึกงาน ณ  Aichi Bunkyo University วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงาน วันปัจฉิมนิเทศ (JobFair) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 30 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมเปิดการแข่งขันเทนนิส Cal-Comp& XYZprinting ITF Pro Circuit 2017 วันที่ 29 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมงานมัสยิดฟารีด้าตุดดีน วันที่ 22-23 เมษายน 2560
  ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน (Knowledge Management-KM) วันที่ 12 เมษายน 2560
  บุคลากรศูนย์ หัวหิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 10 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ส่งนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 6 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 8 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน วันจักรี วันที่6 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ 6 เมษายน 2560
  อธิการบดีได้ให้โอวาทกับนักศึกษา ที่จะเดินทางไปฝึกงานฝรั่งเศส และ นักศึกษาที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น วันที่ 5 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมประชุม โครงการจัดทำจดหมายเหตุ งานพระบรมศพ วันที่ 4 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาอัตลักษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2560
  แสดงความยินดี กับ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเค้าโครงวิจัยและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับงานวิจัย วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงาน วันตรุษจีน ณ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ วันที่ 28-29 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแนะแนว ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันที่ 27 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย วันที่ 27 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 27 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ชมรมเครือข่ายธุรกิจหัวหิน HHBN ร่วมกัน จัดกิจกรรม Job Fair วันที่ 26 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน วันที่ 21 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ100 วัน) วันที่ 21 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นราชกุศลบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน ) วันที่ 21 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม วันที่ 20 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน มอบเงินบริจาคจากการตั้งรับบริจาคในเขตอำเภอ หัวหิน วันที่ 19-20 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมการเตรียมงานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) วันที่ 18 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน วันที่ 14 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 5 มกราคม 2560
  ศูนย์ฯ หัวหิน สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายกเทศมนตรีชะอำ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ชะอำ วันที่ 4 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนปราจีนกัลยานี วันที่ 28 ธันวาคม 2560
  บุคลากรสายวิชาการศูนย์ฯ หัวหิน เข้าร่วมรับชมการประชุม บุคลากรอยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0 วันที่ 22 ธันวาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2559
  นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติให้เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับทางสถานประกอบการ วันที่ 20 ธันวาคม 2559
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายคำปฏิญาณ และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 วันที่ 7 ธันวาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  จัดกิจกรรม  Cleaning Day  เพื่อความสวยงามของทัศนียภาพภายในศูนย์ฯ วันที่ 29-30 พฤสจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ วันที่ 22 พฤสจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินแนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารร่วมประชุมการจัดกิจกรรม “รำถวายอาลัย หน้าบ้านพ่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินแนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพ ฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครู,นักเรียนโรงเรียนเวียงสระ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบินณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชาสมาลัย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมกิจกรรมด้วยการแปลตัวอักษร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมติดเหรียญ ณ BLUPORT HUA HIN RESORT MALL วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนรักษ์วิทยา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
  บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มัสยิดนูรุ้ลเอี๋ยะห์ซาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Aichi Bunkyo University วันที่ 28 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ครบ ๑๕ วัน วันที่ 27 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนหัวหิน วันที่ 23 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติเพื่อจุดเทียนถวายอาลัย วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ 2016 วันที่ 7 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ วันที่ 20 กันยายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ Guilin University วันที่ 10 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและรับสมัครงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 วันที่ 3-4 กันยายน 2559
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จาก โรงเรียนศรียาภัย วันที่ 19 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน จัดกิจกรรมเข้าค่าย ภาษาอังกฤษ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559
  นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ฝึกงานที่โรงแรม Dream castle,Magic circus,Disneyland Paris วันที่ 13 เมษายน - 12 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ Arellano University วันที่ 12 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา( ภาคกลาง และ ตะวันออก ) วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา( ภาคกลาง และ ตะวันออก ) วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่3 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559 วันที่ 2 สิงหาคม2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติจาก ประธาน บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด วันที่ 25 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคตะวันออก ) วันที่ 25-29 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง วันที่ 16 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคใต้ ) วันที่ 4-15 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 8 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคใต้ ) วันที่ 26 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับ คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 30 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคอีสาน ) วันที่ 13-24 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคเหนือ ) วันที่ 13-24 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการนำคณะครูแนะแนวทัศนศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16-20 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคอีสาน ) วันที่ 7-10 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคเหนือ ) วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Aichi Bunkyo University วันที่ 14 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคเหนือ ) วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคอีสาน )วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคเหนือ ) วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคอีสาน ) วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 อสมท. วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 พฤษภาคม 2559
  นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจาก บ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และ บ.แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จำกัด วันที่ 28 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 27 เมษายน 2559
  บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์ฯหัวหิน รับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงาน จาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 21 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและรับสมัครงาน ( Job Fair Festival 2016 ) วันที่ 9-10 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บริการวิชาการ ในโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง วันที่ 6-8 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้รับเกียรติจาก น.ส.พิตรพิชชา ภักดีได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน วันที่ 2 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัทแบ็กส บริการภาคพื้น จำกัด วันที่ 30 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 25 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา วันที่ 23 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วม ออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 โมเดิร็นไนน์ทีวี วันที่ 23 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บุคลากรที่พึงประสงค์ของธุรกิจการบินยุคใหม่ วันที่ 19 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) วันที่ 16 และ 23 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาอังกฤษกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Webster วันที่ 16 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 10-15 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 9-10 มีนาคม 2559
  ประชุมการเตรียมความ ด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ วันที่ 4 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติ จาก คุณบุญโสม พวงแก้ว บรรยาย ในหัวข้ออาชีพธุรกิจการบิน วันที่ 1 มีนาคม 2559
  บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมรับเสด็จและส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท การบินไทย จำกัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการอบรม เทคนิคการสอน ให้กับอาจารย์ผู้สอน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ “ SDU.HH.” (มนต์รักสวนดุสิต) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วม Open Houseพิบูลวิทยาลัย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนและสากล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าพบ ผอ.เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดประชุมการทำวิจัยการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวียนนา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
  อาจารย์และนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่ 29 มกราคม2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ วันที่ 28 มกราคม 2559
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำ พ.ศ.2559 วันที่ 22 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 22 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในสำนักงานประจำศาลจังหวัดหัวหิน วันที่ 21 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 วันที่ 10 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสวนหลวงราชินี วันที่ 9 มกราคม 2559
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการจัดทำ มคอ. 3 4 5 6 ให้กับคณาจารย์ ศูนย์ฯ หัวหิน วันที่ 8 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่อาจารย์,เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วันที่ 7 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ รร.สวนศรีวิทยาและ รร.ไชยาวิทยา วันที่ 5-8 มกราคม 2559
  พล.อ.อ.ดร.เดชา หันหาบุญ และ น.ส.ปรีดา แซ่เล้า เข้าพบ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้มีการจัดอบรมระบบคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2558
  ตัวแทน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เยี่ยมเยือนสถานประกอบการ และ มอบของที่ระลึก วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ต้อนรับ คณะผู้แทนสมาคมกอล์ฟ ไทย-จีน วันที่ 11-13 ธันวาคม 2558
  คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหัวหิน และ โรงเรียนเสาให้วิทยานุกูล วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558
  ตัวแทนนักศึกษา ศูนย์ฯหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม “ลอยกระทงสานสัมพันธ์สามพระจันทร์เป็นหนึ่งเดียว” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมบุคลากรประจำเดือน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจการบิน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 โดย อาจารย์ปรีดา แซ่เล้า วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลหัวหิน วันที่ 22 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 19 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 6) วันที่ 16-19 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 5) วันที่ 13-16 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมโครงการ freshy night Miss and Mister 2015 วันที่ 14 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course 4) วันที่ 10-13 ตุลาคม 2558
  ได้รับเกียรติจาก นายเทพฤทธิ์ จิตจักร์ ศิษย์เก่ารหัส 54 ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน วันที่ 12 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 3) วันที่ 7-10 ตุลาคม 2558
  ได้รับเกียรติ จาก น.ส.สลัลญา ภิญโญ และ น.ส.ชนิษฎา จักราศรีสกุล ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน วันที่ 7 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 2) วันที่ 4-7 ตุลาคม 2558
  ได้รับเกียรติ จาก นายศราวุธ ชูโชติและ นางสาวชนิดา ปาเน่ ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2558
  ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินและธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมงานการเงินมั่นคง กับครอบครัวบัวหลวง วันที่ 5 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 1) วันที่ 1-4 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี วันที่ 29 กันยายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระบรม โอรสาธฺราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ 26 กันยายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนการกำลังสำรอง วันที่ 25 กันยายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้รับเกียรติจาก คุณบุญโสม พวงแก้ว บริษัทแบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด วันที่ 23 กันยายน 2558
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 17 กันยนยน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558
  กิจกรรมเฝ้ารับเสด็จฯเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ 12 กันยายน 2558
  ประชุมบุคลากร และ นักศึกษา เรื่องจากราชภัฏสวนดุสิต สู่มิติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันที่ 4 กันยายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจประเมินในระดับคณะ/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่25 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคม วันที่19 สิงหาคม 2558
  โครงการการติดตามคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรธุรกิจการบิน และธุรกิจการโรงแรม วันที่14-15 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินและบริษัทวิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่13 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่12 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่9 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วันที่8 สิงหาคม 2558
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้เข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา วันที่6 สิงหาคม 2558
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ วันที่31 กรกฏาคม 2558
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา วันที่29 กรกฏาคม2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
  การประชุม การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษา (ภาคใต้) วันที่ 13-24 กรกฎาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคใต้) วันที่ 29 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมสู่งานด้านธุรกิจการบิน วันที่ 29 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคเหนือ) วันที่ 13-24 กรกฎาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคอีสาน) วันที่ 22-26 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคกลาง) วันที่ 15 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษา(ภาคเหนือ) วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคเหนือ) วันที่ 2-5 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 2-6 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 2 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ให้การต้อนรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ฝ่ายครัวการบินไทย วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แสดงความจงรักภักดีีและถวายเกียรติฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ให้การต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีการบิน ม.เทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 24 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 2-3 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ตรวจสุขภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประจำปี 58 วันที่ 1 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้มีการจัดงาน Back to School วันที่ 27 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินให้การต้อนรับ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา วันที่ 23-24 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 24 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน Trainning & Development Division (CX-T) catering Departmen วันที่ 21 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินจัดอบรมเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและ การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน วันที่ 20 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินเข้าร่วมงาน Job and Internship Fair 2015 วันที่ 19 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แสดงความจงรักภักดีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 16 มีนาคม 2558
  รศ.ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ตำแหน่ง Training & Development Division วันที่ 4 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบิน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้ส่งทีมนักกีฬาบาสเก็ตบอล เข้าร่วมการแข่งขันฯ วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อรักส่งบุญ เนื่องในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้มีการจัดโครงการ Give Love Give Chance วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
  จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับการติดตามในการขอเปิดหลักสูตรฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินช่วยงานต้อนรับคณะหม่อมราชวงศ์ กำลูนเทพ เทวกุล วันที่ 1 กุมภาพันธ์
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “วันวิชาการ :วิชาการก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 22 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร วันที่ 15 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมฯ วันที่ 17 มกราคม 2558
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุจากธนารักษ์พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 มกราคม 2558
  ได้แสดงความจงรักภักดีร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 12 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการบินฯ วันที่ 9 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน ได้จัดการประชุมอาจารย์ชาวต่างเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน วันที่ 8 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 8 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน ประชุมนักศึกษารหัส 55 ,56 และ57 วันที่ 6 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน กิจกรรมเลี้ยงสรรค์และจับฉลากของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ 2558 วันที่ 4 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน จัดประจำบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2558 วันที่ 4 มกราคม 2558
  เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินมอบของขวัญปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับพลอากาศเอก ตรีทศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ วันที่ 20 ธันวาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้ออกบูทประชาสัมพันธ์การศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วันที่ 12 ธันวามคม 2557
  เข้าพิธีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวโรกาศที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต ตรัง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์การศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำนักศึกษาไทยไปส่งเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีฃเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 3- 14 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม ้วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมบุคลากรเพื่อให้บุคลากรแต่ละฝ่ายได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการ ลอยกระทง” และวัฒนธรรมไทยประจำปี  2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศูนย์หัวหิน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานเลี้ยงปิดคอร์ส ในรายวิชากีฬาและนันธนาการ(ลีลาศ) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เปิดประตู่สู่ฝัน ( Open Mind Find Your Dream) วันที่ 31 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพะพงประธานคีรีวัฒน์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 25 ตุลาคม 2557
  เข้าร่วมฟังการบรรยายการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพ วันที่ 23 ตุลาคม 2557
  เข้าร่วมประชุมประชาคมสวนดุสิตเรื่องร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรค์สวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 22 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 7 วันที่ 15-18 ตุลาคม 2557  
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ดำเนินการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 6 วันที่ 12-15 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course) กลุ่ม 5 วันที่ 9-12 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 4 วันที่ 6-9 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 3 วันที่ 3-6 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 2 วันที่ 30 ก.ย.- 3 ต.ค. 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course)กลุ่ม 1 วันที่ 27-30 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมติดตามกิจกรรมสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับมหาวิทยาลัย Arellano ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 26 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิต วันที่ 5-7 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเข้าศึกษาดูงานวันที่ 3 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมโครงการ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2557  
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมเขียนเสนอชื่อสุดยอดคนเก่ง คนดี สวนดุสิต วันที่ 1 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมงาน University Student Internship & Job Fair 2014วันที่ 28 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมปฏิบัติงานในพิธีอำลาเกษียณอายุราชการของผู้บัญชาการทหารอากาศ วันที่ 27 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน พบ ท่านพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ วันที่ 21 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อบรมหลักสูตรการใช้ระบบบริหารการเรียนการสอน Moodle วันที่ 16 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วันที่ 14 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มเนื่องในวโรกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ทำกิจกรรมพิธีรำลึกพระคุณครูและพระคุณแม่ในวันเดียวกัน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดบรรยายการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาธุรกิจการบิน SDU สู่  AEC วันที่ 10 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อบรมการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557   
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557   
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือกับบริษัท King Power วันที่ 24 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินส่งนักศึกษาจีนสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลชะอำ วันที่ 16 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้ารับการสัมภาษณกับสายการบิน Thai Smile วันที่ 15 กรกฏาคม 2557
  ต้อนรับคณะ Mr. Yong-qing KUANG  Vice President Guilin University of Aerospace วันที่ 8 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปลูกต้นไมในโครงการยุทธการพิทักษ์ทรัพย์ยากรแผ่นดินฯ วันที่ 8 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ดำเนินการสำรวจรังวัดจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในที่ราชพัสดุ วันที่ 7กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 1/2557 วันที่ 7 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวันที่ 30 มิ.ย. ถึง 4 ก.ค.2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดิน-วิ่ง 2014 Olympic Day วันที่ 29 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 23-27 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ วันที่ 21 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บริจาคโลหิตพลิกวิกฤตช่วยแม่และลูก ณ สถานีกาชาดหัวหิน วันที่ 14 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมอนุญาตให้ใช้และเช้าที่ราชพัสดุโดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ วันที่ 19 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โครงการสัมมนาการเติบโตของธุรกิจสายการบินของไทยในอนาคต วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 9-13 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินกับสายการบิน Thai AirAsiaX วันที่ 7 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการเรียนที่ 3 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 7 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลารัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรีไทย วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน กับการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฯ ธุรกิจการบินและธุรกิจการโรงแรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน กับโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา วัน15-16 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“ ปั้นดินให้บินได้” วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
  เนื่องในวันฉัตรมงคล ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสายการบิน Business Air วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดเลือกตั้งองค์กรนักศึกษาใหม วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
  ได้ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกีตรตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสฯ วันที่ 28 เมษายน 2557
  โครงการนำคณะครูแนะแนวเครือข่ายทัศนศึกษาดูงานณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26-30 เมษายน 2557
  โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ วันที่ 23 เมษายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2557 วันที่ 4 เมษายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วันที่ 25 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานฯวันที่ 24 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อบรมการใช้งานระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ วันที่ 20-21 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสิรินธรเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 14 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน หน่วยเลือกตั้งที่ 8 จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 5 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มีโครงการจะจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าของศูนย์ฯ หัวหิน วันที่ 4 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดประชุมงานประกันครั้งที่ 1 โดยมี รศ.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาฯ วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมเดินขบวนงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษาฯวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
  ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีประชุมบุคลากรฯศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดปัจฉิมนักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 6 กุมภาพันธ์
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วันที่ 24 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 21 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้ต้อนรับคณะอาจารย์,นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 17 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โครงการพัฒนาผู้นำเครือข่ายเพื่อ ส่งเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ วันที่ 16 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมวันแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า วันที่ 8 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 18 รูป วันที่ 6มกราคม 2557
  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Guilin University of Aerospace  Technology วันที่ 8 มกราคม 2557   
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง หัวหิน วันที่ 2 มกราคม 2557  
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 24 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา “ภายใต้ชื่องานเส้นทางสู่ฝัน” วันที่ 15 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลปราณบุรีคัพ ครั้งที่ 18 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงานจัดริ้วขบวนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 5 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมรับเสด็จเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดงานหัวหิน Carnival วันที่ 3 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน น ร่วมงานจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 18 -27 พฤศจิกายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน กับโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิตฯ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมทำบุญหอพักชวนชม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บริจาคโลหิต ถวายพ่อ ของแผ่นดิน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556
  พิธีเปิดกีฬาสี Guilin University of Aerospace Technologyสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 พฤศจิกายน
  ประชุมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานภาษอังกฤษ (Intensive Course) วันที่ 3-23 ตุลาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้นำเรือไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 5 ตุลาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้เข้าร่วมโครงการ ปลูกป่าณ วนอุทยานปราณบุรี วันที่ 26 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ วันที่ 23 กันยายน 2556
  ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประชุมนักศึกษาจีนหลักสูตร 4 ปี วันที่ 19 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสายการบิน Norwegian Air Shuttle ASA วันที่ 15 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดงานนิทรรศการการท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์เมืองไทย ชวนให้เที่ยวทั้งปี วันที่ 12 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดปัจฉิมนักศึกษาฯ วันที่ 11 กันยายน 2556
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐได้เดินทางไปราชการต่างประเทศณ ประเทศฟลิปินส์ ฯ วันที่ 10 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินรับเสด็จพระราชาธิบดีพระราชินีแห่งมาเลเซีย เสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 2 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาธุรกิจการบินฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพุ่มเครื่องราชสักการะ วันที่ 12สิงหาคม 2556
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ หัวหินเกมส์ 2013ณ ค่ายพระรามหก วันที่ 8 สิงหาคม 2556
  โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในสาขาธุรกิจการโรงแรม วันที่ 6 สิงหาคม 2556
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่ 5 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพ นักวิจัยรุ่นใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 1 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เฝ้ารับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินให้การต้อนรับโรงเรียนศรียาภัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินสายการบิน ThaiSmile Airways เข้ารับสมัครพนักงานภาคพื้น วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินชมรมมุสลิมจัดกิจกรรมโครงการรอมาฎอนสัมพันธ์ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฏาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้จัดงาน FRESHY WE GROW UP 2013 วันที่ 6 กรกฏาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกันจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันที่ 2 กรกฏาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้องเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร วันที่ 19 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เปิดงานการแข็งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน พิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและได้เชิญสถานประกอบการฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 วันที่ 1 มิถุนายน
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินนำคณะอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินInternship in France รุ่นท่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสารารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ วันที่ 23-25 เมษายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญพร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ 11 เมษายน 2556
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ วันที่ 3-5 เมษายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะสายการบินบริสิเนสแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 1 เมษายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ Mr. Feng Guanghuo คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 18 มีนาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 มีนาคม 2556
  จัดกิจกรรมโครงการรายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 16 มีนาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่12-16 มีนาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน นำโดยดร.สุรพล ศิริเศรษฐ นำนักศึกษาโครงการจีน 4 ปีฯ วันที่ 11 มีนาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาภายใต้ชื่องาน นนทรีวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการบริการวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 14 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลชิมปูชัก วันที่ 10 กุมภาพันธ์
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับMr.Tony Pihlstom วันที่ 8 กุมภาพันธ์
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจีน หลักสูตร 4 ปี วันที่ 3 กุมภาพันธ์  
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556  
  การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ วันที่ 29 มกราคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ Dr.Kim  Sun  Bae  อธิการบดีมหาวิทยาลัยชุนชอน วันที่ 25 มกราคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  ร่วมกิจกรรมงานวิชาการ55เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 25 มกราคม 2556
  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 18 มกราคม 2556
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส วันครู ณ อาคารเรียนหอพักชวนชมวันที่ 16 มกราคม 2556
  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษากวางสีด้านการแลกเปลี่ยนและทำความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 15 มกราคม 2556
  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงทางด้านการศึกษา วันที่ 14 มกราคม 2556
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 12 มกราคม 2556
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วันที่ 8 มกราคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าพบนาวาอากาศเอกจิรพล เกื้อด้วง วันที่ 7 มกราคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัด Cleaning day รณรงค์ รักษาความสะอาด วันที่ 6 มกราคม 2555
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินจัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ปี2556 วันที่ 4 มกราคม 2556