เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ สุขสงวน ประธานบริษัทกานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด 
บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียน 1/2559

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/