ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง   หัวหิน  รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2559
เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม  2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th