มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ส่งนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 6 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
(โรงแรม  Dream Castle และ  Magic Circus,Disneyland Paris)
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/