เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.  นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ฯ หัวหิน
สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายกเทศมนตรีชะอำ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ชะอำ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/